Lid worden?

Je kunt je aanmelden als lid van onze vereniging. Je wordt dan in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan onze zg. verenigingsavonden. Tijdens zo'n avond komt telkens een thema aan bod, wat we dan aan de hand van meditatie, gesprekken en eenvoudige oefeningen verder uitdiepen.

Je kunt ook zelf een thema inbrengen, wat we dan in overleg met de andere leden zullen inplannen in één van de avonden.

Er zijn 9 avonden per jaar, 6 in de periode januari t/m juni, en 3 in de periode september t/m november.

Je kunt per periode of voor een heel jaar betalen. Per 1 januari 2018 zijn de kosten € 60,- voor een heel jaar (periodeA), € 40,- voor de periode jan-juni (periode B) en € 20,- voor de periode sept-nov (periode C). Betaling kan contant of per bank: NL55 SNSB 0947 3615 02 tnv J.A. Wetsteijn/C.H.M. Kliffen-Floris.

Bovendien hebben onze leden 50% korting op de entree voor onze openbare avonden.

Aanmelden kan via info@soulessence.nl